Od 30 marca nowe zasady dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

Szczepionka zwalnia z kwarantanny

Osoby zaszczepione na COVID-19 będą zwolnione z kwarantanny. Będzie to dotyczyć osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.